Skicka fakturor via e-post

Vid fakturering skickas alla e-postfakturor med automatik. Vid behov kan man dock enkelt skicka fakturor på nytt (eller som komplement till pappersfaktura)

Markera önskade fakturor genom att klicka i kryssrutorna längst till vänster om fakturorna och klicka på symbolen ”Skicka markerade fakturor via e-post” i symbolmenyn högst upp på sidan. Fakturorna skickas direkt från TimeWave till det i respektive kundkort angivna e-postadresserna.

skicka fakturor e-post
Sidan Fakturor – funktionen ”Skicka fakturor med e-post”.

(v. 2.4.8)