Systeminställningar

Systemet

Systeminställningar görs under Mitt TimeWave ( Systeminställningar - TimeWave ) → Inställningar → Systemet.

Här justeras grundinställningarna för olika typer av standardvärden och visningar i systemet och påverkar sålunda till del vad man ser i systemet och hur systemet beter sig.

TimeWave erbjuder stora möjligheter att anpassa systemet efter egna önskemål, bl.a. gällande vilken information som visas i listor och i Schemat, vilken information anställda ser via Anställd-inloggning samt inställningar för fakturering m.m.

Notera att visa systeminställningar beskrivna under Hjälpavsnitt enbart är synliga om vissa tillval har valts till TimeWave.

Kontrollera alltid systeminställningarna ifall TimeWave inte fungerar på önskat sätt.

Kontrollera alltid inställningarna ifall TimeWave inte fungerar på önskat vis. Vår kundtjänst hjälper gärna till –  08 650 27 00

(v. 2.4.8)