Löneunderlag (Bokningar)

Under ”Anställd” i menyn återfinns ”Löneunderlag (bokningar)” där underlag för lönesättning kan hämtas för anställda och vald period.

Bokningar kopplade till anställda genererar underlag för lön vid schemaläggning av tjänster med Tjänstetyperna:

  • ”Löneunderlag”
  • ”Faktura och löneunderlag”
  • ”Frånvaro (ej faktura, ej lön)”.

Till denna sida behöver inte lönerader hämtas utan här visas alltid all lönegrundande information (detta oavsett om bokningarna är godkända av admin eller inte). Informationen är alltså en direkt spegling av hur de lönegrundande bokningarna ligger i schemat.

Ta fram underlag för lön

  1. Gå till sidan ”Löneunderlag” via sidan ”Anställd” i huvudmenyn.
  2. I sökfälten välj datumperiod och alla anställda (eller en viss anställd), är inte sökfälten synliga klicka på  på Visa sökfälten (förstoringsglaset längs till höger i menyn).
  3. Klicka på ”Sök” för att få fram sökningens löneunderlagslista/-listor eller på ”Exportera till Excel” för att spara sökresultatet som en Excel-fil under ”Filer” i huvudmenyn.
  4. För att se en anställds alla utförda bokningar, klicka på expanderingssymbolen ( expansionssymbol ) längst till vänster på raden för den anställde.
Notera – informationen på sidan ”Löneunderlag” är inte låst och kan inte redigeras utan utgår från bokningarnas aktuella  information. De ändringar som görs i bokningar återspeglas alltid direkt under Löneunderlag. 

171001