Uppdragsanteckning

Utöver möjligheten att göra uppdragsanteckningar (uppdragsanteckningar är synliga för anställd via de mobila inloggen) i kundkort och arbetsorder finns även möjlighet att göra enstaka uppdragsanteckningar.

Skapa enstaka uppdragsanteckning

Enstaka uppdragsanteckningar kan (systeminställning) visas direkt i bokningarna i schemavyn. En enstaka uppdragsanteckning skapas genom att föra muspekaren över den övre delen av bokningsrutan och klicka på symbolen ”Ny uppdragsanteckning” ( pratbubbla ).

uppdragsanteckning_schema
Symbolen ”Ny uppdragsanteckning” i schemat.

En anteckning som markeras som viktig syns i Schemat med ett rött understreck. Anteckningen redigeras genom att föra muspekaren över den övre delen av bokningsrutan och klicka på symbolen ”Redigera uppdragsanteckning”. Denna uppdragsanteckning syns under fliken ”Uppdrag” i popup-fönstret som framträder då man klickar på symbolen ”Visa uppdragsinformation” i Schemat, Uppdragslistan eller Bokningslistan).

uppdrragsanteckningischema
Uppdragsanteckning direkt i bokning i schemavyn.

Enstaka uppdragsanteckning i TimeWave Mobile

Enstaka uppdragsanteckningar visas, precis som uppdragsanteckningar från kundkort och arbetsorder, i uppdraget. Enstaka uppdragsanteckning indikeras även i den mobila vyn direkt i schemat genom att det då i bokningen återfinns en blå pratbubbla (). Om pratbubblan är röd (Tidrapportering) innebär detta att den enstaka uppdragsanteckningen markerats som ”viktig”.

Tidrapportering
TimeWave Mobile, indikering av enstaka uppdragsanteckning i schema.
Notera att ni under systeminställningarna (Mitt TimeWave → Systemet → Schema) själva väljer huruvida uppdragsanteckningarna skall visas direkt i schemat.