Utlägg

Utlägg kan du skapa på sidan Utlägg som du hittar under Mitt TimeWave (huset) ->Verksamhet:

Namnge utlägget, välj lämplig kategori samt ange pris, enhetstyp och eventuellt påslag. Du kan välja ifall värden ska låsas, d.v.s. låsa möjligheten att ändra pris och påslag i t.ex. AO:n. Sedan kan du även välja ifall utlägget ska gå till faktura (om Nej går det endast till lön).

För att koppla utlägget till Anställd, klicka på kundvagnen bredvid den anställdes namn i AO-raden:

 

 

Välj utlägg, ange antal, korrigera eventuellt pris eller annat och klicka på spara:

(Tänk på att ifall du lägger till utlägg i efterhand på en AO-rad, kommer dessa utlägg inte med på redan utförda uppdrag!)

 

 

 

Nu kan du hitta utlägget i Uppdragslistan (och även korrigera vid behov):

Ifall du har en AO-rad med återkommande uppdrag, och vill endast att ett specifikt uppdrag ska ha utlägg, går det givetvis att lägga utlägget direkt på ett uppdrag (utan att det påverkar AO-raden):

 

När uppdraget sedan godkänns så följer utlägget med till löneraderna, vilket du kan se genom att klicka på ”pluppen” längst till höger bredvid Anställd: