Viktiga begrepp i TimeWave

Viss begrepp är specifika för TimeWave och därför bra att bekanta sig med!

Bokning

Med bokning avses en anställds koppling till en tjänst som beställts av en kund vid ett tillfälle (en bokning kan även vara utan anställd).

Ex: Lisa skall vara hos fru Karlsson på måndag mellan kl. 08.00 – 10.00 och utföra tjänsten ”Hemstädning”. Lisa utgör då en bokning.

Uppdrag

Med uppdrag avses en eller flera bokningar under samma dag avseende samma kund och tjänst.

Ex: Lisa och Lotta skall vara hos fru Karlsson på måndag mellan kl. 08.00 – 10.00 och utföra tjänsten ”Hemstädning”. Vi har då ett uppdrag (Hemstädning hos fru Karlsson) som består av två bokningar

Ett uppdrag består alltså av en eller flera bokningar (anställda).

Uppdragsserie

En uppdragsserie är en serie av uppdrag avseende samma kund och tjänst fördelade på två eller flera tillfällen.

Ex: Lisa och Lotta skall vara hos fru Karlsson varje måndag mellan kl. 08.00 – 10.00 och utföra tjänsten ”Hemstädning”.

Arbetsorder

En arbetsorder utgör grunden för kundens beställning. Till en arbetsorder kopplar man en kund, en tjänst (eller flera), specificerar hur uppdraget skall utföras (enstaka, återkommande, intervall) och kopplar anställd (eller anställda). Utifrån arbetsordrar genereras sedan bokningar i schemat. Alla framtida bokningar generas utifrån hur arbetsordern ser ut just nu. Ändrar man t.ex. den specificerade tiden i en sedan tidigare skapad arbetsorder från 8-10 till 8-11 ändras alla framtida bokningar i enlighet med den senast angivna tiden.

Arbetsorderrad

En arbetsorder innehåller en eller flera arbetsorderrader där varje enskild arbetsorderrad utgör en tjänst. Utifrån hur arbetsorderraden är definierad skapas bokningar.

Arbetsorderunderrad

Arbetsorderunderrader är alltid kopplade till arbetsorderrader och utgör typiskt sådant som inte behöver schemaläggas utan kopplas per automatik till bokningar skapade på arbetsorderrad, t.ex. ”Inställelseavgift” eller ”Framkörningsavgift”.

Arbetsorderstatus

Beroende av vilken status en arbetsorder har tilldelats erhåller dess bokningar olika egenskaper i systemet, t.ex. en arbetsorder vars bokningar ska vara synliga i systemet samt sökbara för fakturering bör ha status ”Beställd”. Framtida bokningar tillhörande en arbetsorder med status ”Stängd” visas inte i systemet men de redan utförda bokningarna är sökbara för fakturering.

 (v. 2.4.7)

Taggar: