Visning av timpott i faktura

Timpott i faktura

Visning av timpott i fakturan kan styras via redigering av fakturamallen (gäller inte fakturamall Standard, där återfinna alltid timpott på faktura).

Visning av timpott styrs via aktuell fakturamall. Timpott kan alltid visas, aldrig visas, eller enbart visas om fakturan innehåller timpottstjänst. Fakturamallarna redigeras under Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Verksamhet → Fakturamallar.

TimeWave affärssystem - timpott i faktura
Redigering av fakturamall.


Visning av timpott vid fakturering

Om timpott har dolts i fakturan kan man som administratör se aktuell timpott och förändring av timpott vid fakturering under fliken ”Information” på aktuell preliminärfaktura.

TimeWave affärssystem - förhandsgranskning timpott

För att erhålla en summering av timpott på preliminärfakturor krävs att detta har aktiverats under systeminställningarna, Mitt TimeWave ( mitt timewave ) → Systemet → Fliken Fakturering.

TimeWave affärssystem - timpott