Krävs administratör-godkännande av bokningar för att kunna fakturera dem?

Nej, administratör-godkännande av bokningar krävs inte utan är en inställning som väljs under fliken ”Fakturering” i Mitt TimeWave -> Inställningar -> Systemet. Väljs ”Alla utförda” vid fältet ”Nivå för fakturering” behövs bokningarna inte godkännas av vare sig anställd eller administratör, utan blir sökbara för fakturering direkt de hamnar i dåtid, dvs. alla bokningar från igår och bakåt finns att hämtas för fakturering.

(v. 2.3.02)