Varför visas inte alla anställda i Schemat?

Alla anställda som är Aktiva visas i Schemat. De anställda som är lagda som Inaktiva i Anställd-kortet visas inte i Schemat, om inte de sedan tidigare har bokningar kopplade till sig (då visas anställda som rödmarkerade).

(Manual: Schema, Anställd -> Aktiv/inaktiv anställd)

(v.2.3.02)