Hur ändras tiden för ett uppdrag med flera kopplade anställda?

För att ändra tiden för ett enstaka uppdrag med flera kopplade anställda görs detta enklast genom att i Schemat söka fram en av bokningarna, föra muspekaren över bokningen och klicka på ”Visa uppdragsinformation” i symbolmenyn som då framträder. Klicka på redigeringspennan vid den befintliga anställda och ändra tiden. Välj ”Hela uppdraget” vid fältet Påverkar för att ändra tiden hos de andra anställda kopplade till uppdraget.

För att ändra tiden för alla uppdrag i en återkommande bokning görs detta genom att i den aktuella arbetsordern klicka på redigeringspennan vid arbetsorderraden och ändra tiden. Här kan även väljas ifall ändringen ska göras på dåtida ej fakturerade och framtida redigerade bokningar.

(v. 2.3.02)