Hur ändras tiden för ett uppdrag som har flera anställda kopplade till sig?

För att ändra tiden för ett uppdrag med flera kopplade anställda bör uppdragspopuprutan öppnas, exempelvis i Schemat genom att på en av bokningarna klicka på symbolen ”Visa uppdragsinformation”. Klicka därefter på redigeringspennan vid en avbokningarna och efter att ändringen gjorts väljs ”Hela uppdraget” vid fältet Påverkar. När ändringen sparas utförs ändringen på uppdragets samtliga bokningar, dvs. för alla anställda som är kopplade till uppdraget vid det aktuella datumet.

För att däremot ändra t.ex. tiden för alla framtida uppdrag och kopplade anställda görs detta genom att klicka på redigeringspennan vid arbetsorderraden i den aktuella arbetsordern. Observera att det går här att välja ifall ändringen även ska påverka dåtida ej fakturerade och framtida redigerade bokningar.

(v 2.3.02)