Hur ändras veckointervall på en arbetsorderrad från ojämna till jämna veckor?

Ändra veckointervall på en arbetsorderrad genom att lägga ett slutdatum på den aktuella arbetsorderraden och skapa en ny arbetsorderrad av samma tjänst med det nya intervallet och startdatumet. Observera de valmöjligheter som finns vid redigering av en arbetsorderrad, dvs. valet att påverka respektive inte påverka framtida redigerade samt dåtida ej fakturerade bokningar.

(v. 2.3.02)