Hur görs en ansökan om RUT- och ROT-avdrag till Skatteverket?

Här finns information om hur en ansökan om RUT- och ROT- avdrag görs till Skatteverket.

Det går att logga in med en företagskopplad legitimation, t.ex. BankID. När inloggning skett enligt anvisningarna ovan kan SKV-filen som skapats i TimeWave laddas upp på sidan genom att klicka på ”Ladda upp fil”-länken.

Det som i TimeWave behöver göras är på sidan SKV->Underlag markera de underlagsfakturor som ska godkännas och klicka på ”Godkänn markerade underlagsfakturor”. Underlagen hamnar då antingen under RUT- eller ROT-fliken, där markeras de rader som ska ingå i skattefilen och klicka sedan på ”Skapa skattefiler av markerade batchar”. Då skapas filen som ska laddas upp på Skatteverkets hemsida (sparas under ”Filer”).

(v. 2.3.02)