Hur schemaläggs anställdas arbete som inte kopplas till kund, t.ex. möten och kontorsarbete?

Arbete som inte kopplas till kund och som alltså inte ska faktureras men som ska inkluderas i löneunderlag läggs upp som en Tjänst med Tjänstetyp ”Löneunderlag”. Läs mera om hur en ny tjänst skapas här (länk). Tjänsten läggs upp som en bokning genom att i Schemat gå till den önskade anställde och dag, klicka på +-tecknet i bokningsrutans övre vänstra hörn och skapa en direktbokning utan att koppla kund eller arbetsorder till den. Då syns bokningen i Schemat samt kommer med i den anställdes Löneunderlag.

(Manual: Inställningar -> Verksamhet -> Tjänster, Direktbokningar)

(v.2.3.02)