Hur påverkas systemet om en anställds status ändras till Inaktiv?

Om en anställds status ändras till Inaktiv så visas inte denne på sidan Löneunderlag och finns inte med i sökningar på anställda. En inaktiv anställd behåller alltså sina bokningar (visas då i Schemat med rödmarkering vid den anställdas namn) men finns inte att söka på förutom på sidan Anställd. Det gäller alltså att flytta över anställdas eventuella framtida bokningar på en aktiv anställd, ta ut det aktuella löneunderlaget för anställda och sedan markera anställd som Inaktiv. Vill man endast hämta ut löneunderlaget för den inaktiva anställda så kan man markera denna som Aktiv igen, hämta ut löneunderlaget och ändra status tillbaka till Inaktiv.

(v. 2.3.02)