Hur skapas anteckningar som visas för anställda?

I Mitt TimeWave -> Inställningar -> Systemet -> Meddelanden väljs det som visas när schemat skickas till anställda via sidan ”Skicka schema”.

Nedan listas anteckningar som visas för anställda då man skickar schema:

I Arbetsordern —> Uppdragsanteckning

I Arbetsordern —> AO-radsbeskrivning (redigeringspennan på arbetsorderraden)

I Kundkortet —> Uppdragsbeskrivning

I Kundkortet —> Nyckel + Nyckelanteckning

I Schemat —> uppdragsanteckning (pratbubblan i bokningsrutan)

Därutöver kan en anteckning på max 150 tecken skapas i samband med schemat som skickas.

I de anställdas TimeWave-inlogg visas dessa anteckningar i Uppdragspopuprutan.

(v. 2.3.02)