Hur hanteras återbetalning från Skatteverket i TimeWave?

En återbetalning från Skatteverket hanteras i TimeWave på sidan SKV → Sökning.

Filtrera fram aktuella skattereduktionsposter (t.ex. med en sökning på ansökningsnummer) och markera posterna som betalda eller som krediterade. Fakturorna kommer då på sidan Fakturor få en markering av när återbetalning från Skatteverket skett (kolumnen ”Datum Betald SKV”).

Det som via tillvalet ”BG-inbetalningar” hämtas till sidan Betalningar är betalningar som bör kopplas till fakturor i TimeWave. Övriga betalningar som kommer in ska antingen markeras som Manuellt hanterade (stannar kvar i TimeWave, med en symbol som indikerar att betalningen är hanterad utanför TimeWave) eller raderas.

Betalningar från Skatteverket som kommer till sidan Betalningar kan alltså inte kopplas till någon faktura och måste antingen markeras som manuellt hanterade eller raderas. Markeras dessa betalningar som manuellt hanterade kan de inkluderas i betalningsjournaler, och raderas de så bör bokföringen av betalningar från Skatteverket hanteras vid sidan om TimeWave.

(v.2.4.19)