Hur skapas återkommande bokningar med olika arbetstider för jämna och ojämna veckor samt där kunden betalar ett fast pris per månad?

Skapa återkommande bokningar med olika arbetsrider för jämna och ojämna veckor genom att skapa två arbetsorderrader i samma arbetsorder, bestående av samma månadstjänst (kr/mån) och med intervallet ”varannan vecka”, varav den ena baserar sig på de jämna veckorna och den andra på ojämna veckorna.

Ex.

AOrad 1: Abonnemangsstäd, Varannan vecka, Startdatum Måndag 2/12 (ojämn vecka)

AOrad 2: Abonnemangsstäd, Varannan vecka, Startdatum Måndag 9/12 (jämn vecka)

Eftersom dessa arbetsorderrader består av samma månadstjänst och finns i samma arbetsorder kommer de vid fakturering ”räknas ihop”, dvs. faktureras exempelvis decembermånadens bokningar kommer fakturaraden med bokningen den 2/12 innehålla det fasta månadspriset medan bokningen den 9/12 och de övriga (december)bokningarna i fakturan kommer stå med 0kr.

(v. 2.3.02)