Hur avbokas bokningar?

Avbokning av bokningar beror av hur många bokningar avbokningen innefattar. Är det en enstaka bokning som ska avbokas så kan det göras genom att i Schemat föra muspekaren över den aktuella bokningen och klicka på krysset (”Avboka”) i symbolmenyn som framträder. Bör hela uppdraget (flera anställda kopplade till tillfället) avbokas så görs detta enklast via Uppdragslistan. Filtrera fram uppdraget via förstoringsglaset, kryssa i rutan längst till vänster vid uppdraget och klicka på ”Avboka” i symbolmenyn.

Ifall avbokningen gäller en återkommande uppdragsserie bör bokningsgenereringen avbrytas genom att i arbetsordern lägga ett slutdatum på den aktuella arbetsorderraden.

(v. 2.3.02)