Avsluta eller radera en arbetsorderrad – Vilket bör väljas?

Avsluta eller radera en arbetsorderrad utgående från den information raden innehåller.

Om en arbetsorderrad innehåller någon typ av information som är betydelsefullt för historik eller statistik, samt om en arbetsorderrad innehåller fakturerade bokningar, bör ett slutdatum läggas till en arbetsorderrad som önskas avslutas.

Innehåller en arbetsorderrad däremot ingen information som bör sparas, exempelvis om en arbetsorderrad av misstag skapats med fel tjänst, kan den raderas. I detta fall bör även eventuella bokningar i dåtid avbokas, för att undvika fel ur ett historikperspektiv.

(v.2.3.02)