Hur avslutas en återkommande bokning som fortlöper tillsvidare?

Avsluta en återkommande bokning som fortlöper tillsvidare genom att gå till den aktuella arbetsordern (exempelvis via kundkortets flik ”Arbetsordrar”) och klicka på redigeringspennan vid den aktuella arbetsorderraden. Lägg in önskat Slutdatum då bokningarna ska sluta genereras och klicka på Spara.

En återkommande bokning kan även avslutas genom att ändra arbetsorderns status till ”Stängd”, men är beroende av hur arbetsordern ser ut. Ändras en arbetsorders status till ”Stängd” idag kommer inga fr.o.m. idag framtida bokningar visas. Utförda bokningar kommer visas samt kommer vara sökbara för fakturering. Innehåller arbetsordern ytterligare arbetsorderrader som är aktuella blir även dessa arbetsorderrader avslutade ifall hela arbetsordern stängs. Lägg i detta fall istället ett slutdatum på arbetsorderraden som ska avslutas.

Skapa gärna en rutin av att alltid avsluta tillsvidare återkommande arbetsorderrader genom att lägga ett slutdatum på dem. När sedan hela arbetsordern är inaktuell kan arbetsorderns status ändras till ”Stängd”. Finns det några tillhörande bokningar i dåtid som ni inte önskar ska följa med till fakturering bör dessa bokningar avbokas.

(v. 2.3.02)