Hur redigeras betalningsvillkor för en viss tjänst?

Betalningsvillkor bestäms per kund, dvs. i kundkort (klicka på redigeringspennan i ett kundkort). När fakturor skapas kan dock ett annat förfallodatum än det som räknas ut automatiskt utifrån varje enskild kunds betalningsvillkor väljas.

Ifall en viss tjänst bör ha betalningsvillkor som avviker från övriga tjänster bör dessa faktureras avskilt från de andra tjänsterna. Detta görs genom att först hämta fakturarader gällande tjänsten med den avvikande betalningstiden. Sök i det gråa sökfältet på sidan ”Att fakturera” på utförda uppdrag som vanligt men tillägg sökning på önskad Tjänst (eller Kategori om alla tjänster tillhörande en viss kategori bör ha samma avvikande betalningstid). När dessa fakturaunderlag på sidan ”Att fakturera” sedan skapas kan förfallodatumet ändras (i popuprutan som framstår när ni klickar på ”Skapa fakturor”). När dessa fakturor är skapade hämtas övriga uppdrag till sidan ”Att fakturera” och skapas som vanligt.

På detta sätt skapas två fakturor för samma kund, ett med de vanliga tjänsterna, med kundens vanliga betalningsvillkor, och ett med tjänsten/tjänster med avvikande betalningsvillkor.

(v.2.3.02)