Varför går det inte att logga in på TimeWave (inget händer/ett felmeddelande framträder)?

Ibland händer det att det inte går att logga in på TimeWave. Detta beror troligtvis på att hämtningen av sidan har avbrutits. Uppdatera sidan (Ctrl+F5 eller klicka på ”Hämta sidan igen”-symbolen i webbläsarens menyfält), alternativt starta om webbläsaren, och pröva igen. Kontrollera även att de inloggningsuppgifter som används stämmer.

Kontakta TimeWaves kundtjänst ifall problemet kvarstår.

(v.2.3.02)