Hur påverkar anställdas godkännande hur uppdragen faktureras?

Detta beror främst på vilka inställningar som är valda i Mitt TimeWave -> Inställningar –> Systemet -> Fakturering -> ”Nivå för fakturering”.

Alternativet ”Alla utförda” betyder att godkännande av varken anställd eller administratör påverkar hur bokningar blir sökbara för fakturering, utan alla utförda bokningar (dvs. bokningar i dåtid) blir sökbara för fakturering, dvs. går att hämtas på sidan Att fakturera.

Väljs alternativet ”Anställd godkänd” måste alla bokningar vara godkända av anställd eller administratör för att bli sökbara för fakturering.

Väljs alternativet ”Admin godkänd” måste bokningarna alltid godkännas av administratör.

Vilket av dessa alternativ som bör väljas beror på vilken process ert företag vill arbeta efter, vilka slags rutiner ni vill ha och vilken kontrollnivå ni vill ha på utförda uppdrag och på fakturering. Systemet är utifrån dessa inställningsval anpassningsbart enligt olika önskemål om arbetsprocess, men förberedelse är halva jobbet, och om uppdrag kontrollerats och justerats enligt behov redan innan de hämtats till fakturering går faktureringen smidigare, risk för fel minimeras och en mer logisk och hållbar arbetsprocess skapas.

(v. 2.3.02)