Hur läggs hela skatteavdraget på kundens kontaktperson?

För att lägga hela skatteavdraget på kundens kontaktperson behålls huvudkundens skatteavdragsstatus (i redigeringsläget av kundkortet) som ”Ja” kontaktpersonens avdragsprocent redigeras till 100%. På detta sätt skapas fakturan för huvudkunden som vanligt men vid skapande av skattefil genereras endast en rad i filen för kontaktpersonens personnummer.

(v. 2.3.02)