Hur genereras kundnummer i TimeWave?

Kundnummer genereras i sifferordning utifrån den senaste (högsta) siffran.

Vid produktionsstart i TimeWave finns möjligheten att importera en befintlig kundlista till TimeWave. Detta görs genom att fylla i en Excel-fil för kundimport som bifogats i välkomstmailet ni erhållit vid produktionsstart. I denna importfil kan önskade kundnummer läggas till. Ifall inga kundnummer läggs till kommer de genereras automatiskt i TimeWave, i sifferordning med start från 1. Ifall en egen kundnummerserie läggs till i importfilen kommer TimeWave fortsätta på denna serie och generera framtida kundnummer så att det löpande sifferflödet behålls.

(v.2.3.02)