Hur länge får personuppgifter sparas?

Personuppgifter skall enbart sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilka dom regisserades. Med andra ord, man får inte spara uppgifter bara för att de är ”bra att ha”.

När uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de ursprungliga ändamålen skall de raderas. För att hantera detta bör man införa rutiner för hur och när dessa uppgifter skall tas bort.

Notera att vissa personuppgifter självfallet kan behöva sparas, t.ex. personuppgifter kopplade till faktura.

Läs mer på Datainspektionen »

Tillbaka till Vanliga frågor GDPR »