Hur skall samtycke utformas?

Ett samtycke måste dokumenteras och ni måste kunna visa att detta samtycke har lämnats uttryckligen, t.ex. genom ett samtyckesformulär eller att man måste själv aktivt boka i en bokruta på webbsida där man godkänner hanteringen och ger sitt samtycke. Det måste även vara uppenbart att ett samtycke lämnas, det får alltså inte döljas i en omfattande och komplicerad text.

Den som medger samtycke måste informeras om:

  • Vem som samlar in informationen.
  • Vilka uppgifter kommer att omfattas.
  • Vad är syftet med att använda informationen.
  • Vilka andra parter får ta del av informationen.
  • Hur kan samtycke återkallas.
  • När upphör samtycket (raderas informationen).

Vidare måste ett samtycke vara frivilligt. Detta är normalt mot en kund inget problem, men kan vara ett problem om den som skall ge sitt samtycke är i beroendeställning mot den part som begär det.

Tillbaka till Vanliga frågor GDRP »