Hur skapas en ny kategori?

För att skapa en ny kategori, gå till ”Mitt TimeWave” (hus-symbolen längst till vänster i huvudmenyn), Verksamhet->Kategorier och klicka på ”Ny kategori”. Här kan även en färg för kategorin väljas (detta ger en bättre överblick i Schemat då alla bokningar har en vänster kant som utifrån färg indikerar vilken kategori tjänsten tillhör) samt lägga till en beskrivning som endast syns vid Kategorier och vid Tjänster under ”Verksamhet”.

(Manual: Inställningar -> Verksamhet -> Kategorier)

(v.2.3.02)