Hur skapas en ny tjänst?

För att skapa en ny tjänst, gå till ”Mitt TimeWave” (hus-symbolen längst till vänster i huvudmenyn), Verksamhet->Tjänster och klicka på ”Ny tjänst”. Skapa tjänster som ska kunna väljas i en arbetsorder, även sådana som räknas som underrader (material skapas dock skilt i Mitt TimeWave -> Verksamhet -> Material). Konto används för redovisning i fakturajournaler samt för statistik. Pris (exklusive moms) och prisenhet väljs här, dock kan ett specifikt pris för en kund beräknas i arbetsordern. Här kan det även skapas tjänster som inte påverkar fakturor men som schemaläggs, t.ex. anställdas semester, frånvaro m.m.

(Manual: Inställningar -> Verksamhet -> Tjänster)

(v.2.3.02)