Hur skapas skattefiler i TimeWave?

I TimeWave skapas skattefiler på sidan SKV i huvudmenyn. När fakturor som innehåller skatteavdrag blivit betalda (dvs i TimeWave fått status ”Betald” eller ”Överbetald”) skapas en rad för fakturan på sidan SKV -> Underlag. Ifall fakturan innehåller all relevant information (som t.ex. kundens korrekta personnummer) kan denna kryssas i och godkännas. Av alla underlagsfakturor som godkänns skapas det en s.k. ”batch” under fliken RUT eller ROT, beroende av vilken typ av skatteavdrag fakturorna innehåller. En batch kan innehålla upp till 100 skatterader. En skattefil skapas genom att kryssa i önskad batch och klicka på ”Skapa skattefiler (RUT) av markerade batcher”.

Denna fil återfinns på sidan Filer, varifrån den kan laddas ner på datorn och därefter laddas upp på Skatteverkets hemsida. I samma ögonblick som en skattefil skapas, skapas även skattereduktionsposter av de aktuella fakturorna på sidan SKV -> Sökning som vid svar från Skatteverket kan markeras som betalda eller som krediterade.

(v.2.3.02)