En kund har betalat dubbelt, hur överförs hälften av betalningen till kundens nästa faktura?

Då en kund betalat sin faktura två gånger och då kundens nästa faktura består av samma belopp som den nyligen betalda fakturan kan kunden meddelas om att de inte behöver betala nästkommande faktura och i samband med nästa fakturering markera fakturan som betald i TimeWave.

För att överföra hälften av betalningen till kundens nästa faktura bör den aktuella betalningen redigeras via sidan Betalningar så den motsvarar det fakturerade beloppet. Därefter bör en ekonomianteckning skapas i kundens kundkort så att ni vid nästa fakturering blir påminda om att kunden redan betalat för den kommande fakturan. Efter att den nästkommande faktureringen är klargjord kan ekonomianteckningen sedan raderas.

 

Med andra ord:

1.Meddela kunden om att de inte behöver betala nästa faktura

2.Skapa en ekonomianteckning på kunden gällande detta

3.Justera den aktuella betalningen så den motsvarar fakturan

4.Vid nästa fakturering, markera fakturan som betald i TimeWave

 

Ifall den kommande fakturan inte motsvarar den nyligen betalda fakturans belopp bör den aktuella betalningen och den kommande fakturans betalning redigeras så de motsvarar de fakturerade beloppen.

 

Exempel:

Faktura 1, 1000kr, kund betalat 2000kr

Faktura 2, 1500kr, ej ännu fakturerad

 

1.Meddela kunden om att de endast behöver betala 500kr av nästa faktura

2.Skapa eventuellt en ekonomianteckning för påminnelse om att betalningarna ska justeras vid nästa fakturering

3.Vid nästa fakturering, skapa fakturan som vanligt

4.När betalningen på 500kr kommer in, justera betalningen på 2000kr för Faktura 1 till 1000kr och betalningen på 500kr för Faktura 2 till 1500kr

(v.2.3.02)