Hur nollställs en kunds timpottssaldo?

Nollställ en kunds timpottssaldo genom att lägga in en manuell timpottsförändring med ett negativt belopp som motsvarar det kunden har i den senaste timpottshändelsen vid kolumnen ”Pott Efter ändring”. Den manuella timpottsförändringen tar då ut det som kunden har i sitt timpottssaldo och därmed nollställer saldot.

(v. 2.3.02)