Hur påverkar en avbokning kundens timpott?

En avbokning påverkar kundens timpott genom att färre timmar dras från timpotten. Faktureras kundens timpottstjänst med ett fast pris per månad kommer priset att bestå men kundens timpott regleras utifrån antal utförda timmar. Med andra ord betalar kunden lika mycket som vanligt men det  dras inte lika mycket som vanligt från kundens timpott då ett tillfälle är avbokat.

Detta kan då justeras med ett extra tillfälle av timpottstjänsten. Skapa en enstaka arbetsorderrad av samma tjänst, i samma arbetsorder som  timpottstjänsten med fast pris per månad finns. I faktureringen kommer tjänsten kopplas till månadstjänsten som ett extra tillfälle av tjänsten, dvs. ett nytt timpottsvärde kommer inte tillföras kunden utifrån den enstaka bokningen, förutsatt att den enstaka och återkommande tjänsten finns i samma arbetsorder.

(v. 2.3.02)