Hur raderas en anställds alla bokningar?

För att radera en anställds alla bokningar som inte ännu är fakturerade görs detta enklast genom att ta bort anställda från arbetsordrarna. Gå till sidan ”Ändra AO rader” och klicka på fliken ”Anställd”. Gör en sökning på önskad anställd för att få fram alla arbetsordrar som den aktuella anställda är kopplad till. Kryssa i arbetsordrarna och klicka på ”Byt ut anställd” för att byta ut anställda till ”Utan anställd”. Bokningar som är redan fakturerade går ej att radera, detta p.g.a. statistik och historik.

(v. 2.3.02)