Hur raderas felaktiga RUT-underlagsfakturor?

Radera felaktiga RUT-underlagsfakturor genom att skapa en enskild batch av de aktuella fakturorna på sidan SKV -> Underlag (se till att det inte ligger en batch i fliken RUT, annars hämtas fakturorna till den) och skapa sedan en skattefil av fakturabatchen utan att ladda upp den på Skatteverkets hemsida. Gå sedan till sidan SKV -> Sökning och flytta över SKV-fordran till kundfordran med funktionen ”Flytta SKV till fordran kund” och kreditera därefter kundfakturan.