Hur skapas en arbetsorder?

En arbetsorder (AO) kan skapas på tre olika sätt: Via sidan Försäljning, via kundkortet eller via en direktbokning i schemat.

Via sidan Försäljning väljs ”Ny arbetsorder”, aktuell kund hämtas och väljs (här kan även eventuell arbetsordermall och -grupp väljas) och därefter väljs ”Fortsätt” för att skapa en ny AO. Kontrollera och ändra vid behov leverans- och fakturaadressen och fyll på AO med arbetsorderrader genom att klicka på ”Lägg till”.

Via kundkortet skapas en ny AO genom att klicka på ”Skapa ny” vid kolumnen ”Arbetsorder” vid den adress i kundkortet som önskas bli AO:s leveransadress. Observera att adresserna kan trots detta fortfarande ändras i arbetsordern.

Via Schemat kan en ny AO skapas genom att klicka på plustecknet som framträder då muspekaren förs över önskad anställd och datum. Då bokning skapas i fliken ”Ny bokning” och kund väljs i fliken ”Välj kund” skapas en ny AO för kunden. Används fliken ”Välj arbetsorder” istället för fliken ”Välj kund” läggs bokningen i en befintlig AO.

(v. 2.3.02)