Hur visas den totala fordran under en viss period i TimeWave?

För att få fram den totala fordran under en viss period, klicka på förstoringsglaset på sidan Fakturor för att få fram sökalternativ. För att filtrera fram fordringar mot kunder väljs frågemallen ”Fordran Kund (Ej fullbetald)” samt önskat Start- och Slutdatum. I den mindre summeringsrutan längst nere på sidan visas aktuell summa vid ”Obetalt Kund”.

För att filtrera fram fordran mot Skatteverket väljs frågemallen ”Fordran SKV (Obegärd & obetald)” samt önskat Start- och Slutdatum. I vänstra kolumnen i summeringsrutan längst nere på sidan visas aktuell summa vid ”Skattered”.

Dessa två fordringar, dvs. ”Obetalt Kund” i Fordran Kund och ”Skattered” i Fordran SKV, blir tillsammans den totala fordran under den framfiltrerade tidsperioden.

(v. 2.3.02)