Uppdateras skapade fakturajournaler ifall ändringar görs i fakturor (exempelvis en kreditering)?

En fakturajournal innehåller information om försäljning, dvs. den enskilda och totala summan av fakturor, skattereduktion och kundens andel att betala. Skapas en fakturajournal av två fakturor, varav en efteråt krediteras, behåller fakturajournalen samma information, även om en ny fakturajournal skulle skapas av samma urval – i detta exempel två fakturor, varav en krediterats. Önskas kreditfakturan inkluderas i fakturajournalen bör en ny journal skapas som innehåller även kreditfakturan.

(v. 2.3.02)