Vad är en personuppgift

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person utgör personuppgifter. Ex. på personuppgifter kan vara:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Anställningsnummer
  • Kreditkortsnummer
  • Bankkontonummer
  • Bilder och ljudupptagningar
  • IP-nummer

Tillbaks till Vanliga frågor GDPR »