Vad innebär rätten till information?

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas.

Informationen skall ges utan kostnad och skall ske inom en månad efter förfrågan. Den skall vara skriftlig och på ett tydligt och enkelt språk.

Uppgifter som skall lämnas ut är;

  • ändamål med behandlingen,
  • typ av personuppgifter,
  • hur uppgifterna har samlats in.

Vad det gäller typ av personuppgifter så skall samtliga personuppgifter som behandlas lämnas ut.

Tillbaks till Vanliga frågor GDPR »