Vad innehåller en fakturajournal?

En fakturajournal innehåller information om försäljning per konto, område och tjänst. En fakturajournal kan skapas av ett önskat urval, t.ex. av alla fakturor med fakturadatum under perioden 1-31/12 2013. Netto, moms, totalt belopp, skattereduktion samt det fakturerade beloppet redovisas även per faktura samt sammanfattat av alla de fakturor som fakturajournalen innefattar.

En fakturajournal innehåller med andra ord ingen information om betalningar. En betalningsjournal kan skapas på sidan Betalningar.

(v.2.3.02)