Vad visas i Löneunderlag?

Det som visas i Löneunderlag är både en sammanfattning och en detaljerad lista av en anställds bokningar under framfiltrerad datumperiod.

Tjänster av typen Faktura visas men räknas inte ihop i sammanfattningen av antal timmar, endast timmarna av tjänstetyperna ”Löneunderlag”, ”Faktura och löneunderlag” och ”Frånvaro (ej faktura och ej löneunderlag)” räknas ihop.

Vid fältet ”Löneunderlag Faktura och ej faktura” summeras antal utförda timmar av tjänstetyp ”Faktura och löneunderlag” samt ”Löneunderlag”, vid ”Löneunderlag Ej faktura” summeras antal utförda timmar av tjänstetyp ”Löneunderlag” och vid ”Frånvaro Ej faktura (ej löneunderlag)” summeras tjänstetyp ”Frånvaro (ej faktura, ej lön)”.

Genom att klicka på expanderingssymbolen till vänster om raden visas den anställdes alla bokningar under vald datumperiod, med information om bl.a. arbetsordern, bokningstid och eventuella inrapporterade avvikelser.

Löneunderlaget kan även skapas som en Excel-fil, klicka på ”Exportera till Excel” under förstoringsglaset. Filen sparas på sidan Filer.

(v. 2.3.02)