Fakturainformation

Vid granskning av en faktura i systemet, antingen som en preliminär faktura under ”Att fakturera” eller som en skapad faktura, under t.ex. ”Fakturor”, återfinns ett antal informationsflikar. Via dessa flikar kan man spåra fakturarader, se fakturans status vid leverans som e-faktura eller e-print, se vilken information om arbetade timmar och övriga kostnader som skickas till Skatteverket samt göra fakturaanteckningar.

TimeWave Affärssystem - fakturainformation
Informationsflikar på faktura. Flik SKV återfinns enbart om rut- eller rot-arbete återfinns i fakturan.

Fliken Information

Under fliken Information kan man se fakturaradernas koppling till arbetsorder, vem som utfört tjänster, när den godkändes m.m.

TimeWave affärssystem - fakturaspårning
Via Fakturainformation kan fakturaraden spåras till arbetsorder 19-000037. Arbetet har utförts mellan 08:00 och 16:00 av Dan Dansson. Arbetet godkändes av Dan den 20 januari kl. 16:03 och påföljande dag kl 07:32 av administratör. Om tjänst i fakturan är av timbankstjänst så visas hur fakturan påverkat timpotten.

Fliken Fakturaflöde

Under fliken Fakturaflöde återfinns information om när fakturan skapades, av vem den skapades, om fakturan krediterats samt om påminnelse skapats.

Är fakturan av typen e-faktura visas även när fakturan skickades till vår underleverantör 21grams och när 21grams bekräftade att den var mottagen. Är fakturan av typen e-print visas när fakturan skickades till 21grams, när den togs emot av 21grams och när 21grams skickade den till slutkund.

Fliken visar även när betalningar kopplats till fakturan, betalningar kopplats bort eller betalningar raderats. Om betalning kopplats manuellt till fakturan anges detta som: ”Betalning kopplad till faktura. Summa: 4.00 kr” Om fakturan erhållit en betalning som inkommit till sidan BG-betalningar och där kopplats tillf fakturan anges detta som: ”Betalning kopplad genom fakturanummer (#2810) till faktura.”

TimeWave affärssystem - faktruaflöde
Fakturaflöde för faktura med betalsätt e-print.

Fliken SKV

Under fliken SKV summeras de timmar som nedlagts på de rut- eller rot-tjänster som ingår i fakturan. Dessa timmar rapporteras till Skatteverket i samband med rut- eller rot-ansökan. I och med att systemet hela tiden håller rätt på antal timmar som nedlagts på rut- eller rot-arbete och rapporterar detta till Skatteverket så behöver inte antalet utförda timmar specificeras på fakturan, den informationen erhåller Skatteverket per automatik.

Till Skatteverket rapporteras även kostnader som satts som rut- eller rot-relaterade och här visas även vilka sådana kostnader som rapporteras till Skatteverket.

TimeWave affärssystem - rapporter timmar rut
Fliken SKV, 8 timmar har lagts på rut-arbete av typen städning och kommer att rapporteras till Skatteverket.

Anteckningar

Under fliken Anteckningar kan anteckning kopplad till fakturan göras. Om anteckningen markeras som ”Extern” så kommer denna visas som en enstaka fakturaanteckning på aktuell faktura. Anteckningen kommer inte att återkomma på framtida fakturor.

Fakturaanteckning som markerats som ”Extern”. Anteckningen kommer att visas på faktura.

Enbart en fakturaanteckning kan visas på fakturan. Har man på fakturan skapat flera externa fakturaanteckningar visas den sist skapade anteckningen på fakturan. Anteckningen kan omfatta max 133 tecken.

TimeWave affärssystem - fakturaanteckning
Extern fakturaanteckning, visas på vår anpassningsbara fakturamall i ett gult fält ovanför fakturasummeringen.

Det finns även möjlighet att skapa fakturaanteckningar som är återkommande för en specifik kund. Läs mer om detta under hjälpavsnittet Fakturaanteckning »