1. Det här är Bokahem

Via Bokahem™ medger vi en ny marknadskanal exklusivt för kunder till TimeWave där bokadirekt.se (ägs av Hitta.se) som med sina ca 50 000 besök per dag är är Sveriges största bokningsportal inom skönhet och hälsa, och andra mediapartners som Bokahem™ samarbetar med, medger slutkunder att via sina plattformar boka städtjänster direkt från er.

Fördelarna med denna typ av marknadskanal jämfört med traditionella kanaler är flera. Förutom att man via denna kanal direkt spar tid genom den helt automatiserade hanteringen (till skillnad mot traditionella kanaler som ökar administrationen) så är affärsmodellen sådan att man bara betalar först vid faktisk affär (när kunden fakturerats). Vid de traditionella kanalerna nedan betalar man för exponering samt för kontakt/leads (möjligheten till affär), utan att för den skull ha säkerställt någon intäkt.

Bokahem

Vi synliggör ert företag på bokadirekt.se och med hjälp av en avancerad bokningsmotor prioriterar vi ditt företag och din personal i de områden där ni redan har kundbokningar och presenterar förslag på lediga tider för slutkunden. Om kunden väljer att boka hanteras allt med full automatik. Bokningen överförs till er TimeWave-domän och skapar där ett nytt kundkort, arbetsorder med vald tjänst och fördelar anställd att utföra arbetet. För att ni skall bli medvetna om att ni erhållit en ny bokning från Bokahem™ skapas samtidigt ett nytt Ärende.

Att boka som kund

Bokahem

• Väl tjänst

bokadirekt.se väljer slutkunden att boka städtjänster, anger sedan sitt postnummer, storlek på bostaden och väljer specifik städtjänst. Pröva gärna att göra en sökning på riktigt, ange t.ex. postnummer 112 21.

• Matchning

Baserat på bl.a antal utförda bokningar i kundens område prioriterar vi ett företag som presenteras för kunden tillsammans med tre förslag på lediga tider. Kunden kan välja att från företaget ta fram ytterligare lediga tider, eller välja ett annat företag verksamt i området.

• Boka och klart!

Kunden väljer ett av förslagen, matar in sina uppgifter och bekräftar sitt val, klart!

 

Prioritering av företag för slutkundenBokahem

Vi strävar inte efter att prioritera företag utifrån prissättning av tjänster. Pris är en faktor, men en tyngre faktor är t.ex. hur pass aktiv man är i
kundens område. På detta vis kommer en mindre leverantör som är stark lokalt att kunna konkurrera på samma villkor med en mycket större leverantör. Givetvis är pris en viktig faktor för kunden i slutändan, men tjänsten är konstruerad så att den till så liten grad som möjligt skall vara prispressande. Det går heller inte att betala för att erhålla en högre prioritering gentemot andra städföretag.

 

Lediga tider

För att vi skall kunna presentera luckor (lediga tider) från ert företag för slutkunder måste vi säkerställa att ni har ledig kapacitet i form av obokad personal som har möjlighet och kompetens att utföra önskad tjänst. Från ert schema hämtar vi luckor som anställda har och presenterar som alternativ för slutkunden. För att säkerställa luckorna tittar vi på:

Tillgänglighet: Vi kontrollerar att den anställde är tillgänglig (enligt angiven tillgänglighet på anställdkort)

Bokningsgrad: Vi kontrollerar att den anställde inte ligger för högt i bokningsgrad i förhållande till anställningsgrad. Under utveckling!

Tjänstekoppling: Vi säkerställer att den anställde utför önskad tjänst (är kopplad som utföras av aktuell tjänst på anställdkort).

Begränsningar: Har kunden hund eller katt exkluderar vi anställda som är kopplade till boka-taggen ”pälsdjursallergiker”. Även andra taggar kan påverka urval av anställda.

Verksamhetsområde: Vi säkerställer att den anställde är verksam i det postnummerområde som tjänsten skall utföras i. Förutom kopplingen till ett visst postnummerområde tittar vi även på statistik avseende hur många bokningarna den anställde har i det aktuella området även andra dagar.

Restid: Vi säkerställer att den anställde har tillräcklig restid för att ta aktuell bokning med hänsyn till bokning före eller efter uppdraget som skall utföras.

Prioritering av luckor

Ni kommer att ha full kontroll över vilka anställda som är aktuella för att bokas via Bokahem. T.ex. kanske ni vill undanta timanställa, eller anställda kopplade till en viss tagg o.s.v. Oavsett detta kommer det troligtvis ofta vara fallet att ni har ett större antal teoretiska luckor (anställda) att presentera för slutkunden. Vi presenterar inte alla dessa luckor, utan väljer enbart era bästa luckor och gör dessa valbara. Med ”bästa luckor” menar vi luckor som är bäst ur ert perspektiv. Detta innebär att vi tar alla era luckor och sorterar dessa i prioritetsordning. Vid prioritering av era luckor tittar vi på en mängd faktorer som t.ex.  rabatterade tider, anställningsform, bokningsgrad, avstånd till angränsande bokningar m.m.

  • Vi väljer ut luckor som har en angränsande bokning (geografiskt) eller som ligger i början eller slutet av dagen.
  • Statistik, denna dag samt angränsande luckor
  • Prioritering av luckor

Generellt strävar vi efter att skapa en så hög täthet av bokningar som möjligt för er. Detta innebär att avstånd till redan befintliga kunder prioriteras högt (ni kan även styra hur hårt denna prioritering skall slå genom rabatt, se nedan).

Vidare till 2. Kom igång med Bokahem ⇒