TimeWave Mobile – lägga till datum

Med funktionen ”Lägg till datum” kan anställda lägga till ytterligare datum (bokningar) som (beroende på tjänstens inställningar) även kan gå vidare till faktura och lön. Den anställd kan enbart lägga till datum för tjänster och kunder denne är kopplad till i arbetsordrar.

Exempel 1

Ett trädgårdsarbete skall utföras hos Herr Gottfridsson. Omfattningen är oklar och tjänsten Trädgårdsarbete läggs in som en enstaka arbetsorderrad, heldag, och till ao-raden kopplas anställd Eva. Eva utför schemalagt arbete dag ett och tidrapporterar detta på vanligt vis.

Eva återkommer sedan till kund även dag två och tre. I slutet av dessa dagar väljer då den anställde att lägga till datum vilket då motsvarar ytterligare två enstaka uppdrag hos kunden med tjänsten Trädgårdsarbete. Eva får sedan tidrapportera dessa uppdrag som vanligt varpå uppdragen sedan efter admin-godkännande går vidare till faktura och lön.

Exempel 2

Lisa är barnvakt och har matchats samman med familjen Lennartsson. Lisa kommer själv att planera arbetet med kunden så uppdragen kan normalt inte schemaläggas i förväg av administratör.

Det första tillfället schemaläggs som ett enstaka tillfäll med tjänsten Barnpassning hos familjen Larsson. Detta första tillfälle tidrapporteras som vanligt av Lisa.

Vartefter sedan Lisa utför barnpassning hos familjen Larsson så lägger Lisa löpande till uppdrag med tjänsten Barnpassning för aktuell kund och tidrapporterar sedan dessa.

För att funktionen ”Lägg till datum” skall vara aktiv krävs att Gruppuppdrag är aktiverat. Vid frågor kontakt vår Kundtjänst på 08-650 27 00 eller info@timewave.se . 

Lägg till datum (skapa nytt uppdrag)

För att en anställd skall kunna lägga till datum måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Den anställde måste vara kopplad till ao-raden
  • Tjänsten måste vara inlagd som enstaka (eller gruppuppdrag).
  • Arbetsordern måste ha status Beställd.

Lägga till datum görs under Tidrapportering via plustecken () nederst till vänster.

Tidrapportering
Lägg till datum finns under Tidrapportering och nås genom plustecken nere till vänster.

När Lägg till datum valts får den anställde välja till vilken kund och arbetsorder som datum skall läggas till. Kunderna presenteras i bokstavsordning.

Tidrapportering
Vid lägg till datum visas samtliga kunder och arbetsordrar av typen Enstaka med status Beställd till vilka den anställde är kopplad.

Den anställde väljer aktuell kund och tjänst (arbetsorder) genom att klicka på plustecken under aktuell tjänst (arbetsorder). Därefter får den anställde ange datum samt start- och sluttid.

Tidrapportering
Den anställde lägger till nytt datum för tjänsten Barnpassning den 3 december mellan kl. 15.45 och 19.30.