TimeWave Mobile

TimeWave Mobile ger de anställda möjlighet att se sina scheman, tidrapportera utförda uppdrag, lägga till flera fakturerbara bokningar, rapportera in frånvaro och lönegrundande tjänster (som t.ex. restid) samt skapa ärenden till administratör.

Hoppa direkt till Mitt schema, Tidrapportering, Skapa ärende på uppdragInrapporterat, Ny bokning/frånvaro


Startsida för TimeWave Mobile. Via Behörigheter styrs vilka moduler som skall vara tillgängliga.

Vilka moduler (Schema, Tidrapportering, Inrapporterat m.m.) som skall vara åtkomliga för de anställda via det mobila gränssnittet och vilken information man vill visa i bokningarna styrs via Behörigheter och Systeminställningar, läs mer om detta här »

Mitt Schema

Via Mitt Schema kommer man till sitt schema där kommande bokningar listas i datum- och tidsordning. Antal dagar framåt i schemat som de anställda skall se styrs via Behörigheter. I och med att antal dagar framåt styrs via Behörighet så kan man ha olika typer av personalkategorier som ser olika antal dagar framåt i schemat.

Om det invid tidsangivelser återfinns en blå pratbubbla () innebär detta att bokningen innehåller en enstaka uppdragsanteckning (d.v.s. en anteckning som gäller enbart ett specifikt tillfälle) som den anställde bör läsa. Om pratbubblan är röd (Tidrapportering) innebär detta att den enstaka uppdragsanteckningen markerats som ”viktig”.

Tidrapportering

Vid klick på bokning visas aktuell information från kund som t.ex. leveransadress, telefonnummer, larm, portkod, nyckelnummer, uppdragsanteckningar m.m. Från arbetsorder visas tjänst och uppdragsanteckningar. Anställda ser klickbara telefonnummer till samtliga anställda i uppdraget.

Tidrapportering
Ex. på bokningsinformation i TimeWave Mobile.

Tidrapportering

Under Tidrapportering återfinns samtliga bokningar som utförts fram t.o.m. idag som den anställde inte har godkänt. Bokningar som godkänts av administratör och därefter gått vidare till faktura- eller löneunderlag visas ej för de anställda även om de inte skulle ha godkänt bokningarna.

Symbolerna uppe till höger på bokningen (Tidrapportering) indikerar godkändstatus. Symbolen till vänster avser anställd, symbolen till höger administratör, rött = ej godkänd, grönt = godkänd.

Genom att klicka på bokning kan den anställde tidrapportera utförd bokning.

Tidrapportering
Bokning som är godkänd av anställd men ännu ej av administratör

Godkänna bokning utan avvikelse

Om den anställd utfört uppdraget enligt schemalagd tid väljer denna ”GODKÄNN” nederst i vyn. Efter detta får den anställde bekräfta valet varpå bokningen godkännes.

Tidrapportering
Tidrapportering i TimeWave mobile.

Massgodkänna bokningar utan avvikelser

Om man önskar godkänna flera bokningar samtidigt, t.ex. godkänna en längre tids semester eller sjukdom eller bara för att snabbt godkänna dagens alla bokningar (om inga avvikelser skett), kan man göra detta genom symbolen för massgodkännande (Tidrapportering) nederst till höger.

Tidrapportering
Funktion för att samtidigt godkänna alla bokningar under Tidrapportering.

Godkänna bokningar med avvikelse

Har utförd tid avvikit från schemalagd tid kan den anställde först välja ”AVVIKELSE” och därefter ändra tiden och spara denna. Efter att tiden har justerats kan bokningen godkännas på vanligt vis.

Tidrapportering

Vid avvikelse justeras tid, och ev. datum. Under ”Övrig information” anges orsaken till avvikelsen (valfritt).

Det finns även möjlighet att lägga till flera fakturerbara datum till ett befintligt arbete, läs mer här »

Skapa ärende
Ärenden kan vara olika former av avvikelser som inte rör tid. Har en anställd t.ex. haft sönder en lampa hos kund så kan denne i samband med tidrapporteringen först skapa ett ärende och därefter tidrapportera. Skapas ärende från bokning så får ärendet en koppling till aktuell arbetsorder och kund.

Ärenden från bokning görs nederst i bokningen via ”SKAPA NYTT ÄRENDE PÅ UPPDRAG”. Till ärende kan ansvarig samt uppföljningsdatum kopplas (valfritt).

Tidrapportering
Nytt ärende från bokning.

Ärenden kan även skapa utan koppling till kund eller arbetsorder, då görs detta via den mobila startsidan och rubriken ”Ärende”. Ärendet läggs i övrigt in på samma sätt som ovan.

Inrapporterat

Under inrapporterat visas bokningar i dåtid som den anställde har tidrapporterat. Här ser den anställde en summering av antal utförda timmar per månad samt om utförda bokningar blivit godkända av administratör.

Ny bokning/frånvaro

Under Ny bokning/frånvaro kan anställda själva rapportera in tjänster av typen Frånvaro eller Lön, d.v.s. alla tjänster som inte är fakturerbara. Efter att bokningen lagts in så hamnar denna under tidrapportering för godkännande.

Tidrapportering
Ny bokning av tjänsten Restid.